MUZEU ÎN AER LIBER

ÎN MEMORIA VICTIMELOR REPRESIUNILOR POLITICE

Este cu neputință, dar și amoral să apreciezi diferențele de intensitate a tragismul sorții unui om sau a unei națiuni, or rațiunea și sufletul, suferă cu aceiași intensitate, aflându-se în ființa unui încarcerat politic, deportat, sau refugiat. Demența bolșevică a bulversat până în rădăcini (datorită unei ficțiuni ideologiste) esența fizică și sufletească a milioanelor de oameni, nemaivorbind de moralitate și spiritualitate pentru care comuniștii nu aveau un demarcaj clar între bine sau rău. O impunătoare parte a omenirii a fost aruncată în pribegie (dacă nu a apucat să fie omorâtă, înfometată, arestată sau deportată). Încercând să se evite un război cu demenții sovietici, guvernul României cedează o parte a teritoriului său ( 28 iunie 1940), creându-se astfel o situație de criză când în doar câteva zile sute de mii de băștinași din Bucovina și Basarabia sau refugiat, lăsându-și bunurile și casele ocupanților sovietici. Numărul refugiaților în interiorul României care au fost nevoiți să-și părăsească casele și locurile de baștină înainte de declanșarea războiului și după încheierea acestuia în anul 1945 a fost aproape de 800 000 de bărbați, femei, copii și bătrâni. Dacă vom ține cont de faptul că refugiații erau parte din 3 milioane 776 mii a băștinașilor, vom înțelege dimensiunile exodului fizic și intelectual uman din teritoriile ocupate de sovietici. Soarta familiilor despărțite datorită refugierii grabnice a rămas să fie necunoscută zeci de ani datorită „cortinei de fer” impusă. Ținându-se cont de specificul conceptual al muzeului, adică de reprezentarea evenimentelor istorice ale represiunilor politice în devastatoarea lor amploare, situația refugiaților din alte țări (Lituania, Letonia, Estonia, Polonia) își vor găsi prezența documentară și fotografică în cadrul acestui modul pe panourile reprezentative dar și în concepte demonstrative simbolistică încadrate în formulări poetice, muzicale sau plastice. În acest sens activitățile de constituire a muzeului vor fi consultate de specialiști muzeografi din țările menționate mai sus, care dispun de muzee și experiență în constituirea acestora.


Întoarce-te