MUZEU ÎN AER LIBER

ÎN MEMORIA VICTIMELOR REPRESIUNILOR POLITICE

În Republica Moldova se desfășoară programul internațional „CHOICE”- Patrimoniu cultural: Oportunitate pentru sporirea angajamentului civic. Acesta prevede un proiect cu durata de doi ani privind protejarea și reconsiderarea patrimoniului cultural, cât și sporirea potențialului organizațiilor societății civile din domeniul culturii. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Parteneriatului Estic și este realizat de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța), Organizația Internațională non-guvernamentală “EuroBelarus” (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundația Millenium (Erevan, Armenia) și Asociația Obștească “Centrul inovațiilor culturale” (Minsk, Belarus).

Concomitent cu Moldova proiectul se desfășoară în Belarus, Ucraina și Armenia, cu suportul consultativ și informațional al organizațiilor partenere și prevede o schemă de finanțare în cadrul programului de granturi mici a organizațiilor culturale non-guvernamentale și asociațiilor profesionale care își propun realizarea proiectelor inovative privind protejarea și interpretarea actuală a patrimoniului cultural național. Un alt obiectiv este îmbunătățirea competențelor profesionale, potențialului organizațional și sporirea rolului organizațiilor societății civile în formarea mediului cultural național și politicii culturale a țării. În Republica Moldova programul de granturi mici este cunoscut ca proiectul ”CHOICE- Moldova: Patrimoniu și modernitate” și presupune selectarea conceptelor de proiect propuse de organizațiile naționale, fiind susținute abordările inovaționale și inițiativele cetățenilor îndreptate spre includerea patrimoniului în viața modernă a societăți. Proiectul este bazat pe valorile patrimoniului cultural ca resurse pentru fortificarea și dezvoltarea identității naționale și optării pentru vectorul european în dezvoltare. În fiecare din cele patru țări partenere, în cadrul programului de granturi mici, au fost invitate spre participare organizațiile non-guvernamentale de nivel local și național, care activează în domeniul dezvoltării locale, protejării și restaurării patrimoniului cultural; organizațiile, grupurile și asociațiile de profesioniști.

Prezentarea oficială a proiectului în Moldova a avut loc pe data de 30 septembrie 2015, atunci fiind lansat și programul de granturi mici ”CHOICE- Moldova: Patrimoniu și modernitate” de către Coordonatorul de proiect în Republica Moldova- Valeria Suruceanu, Președintele ICOM Moldova. Experții proiectului sunt Svetlana Pociumban, Consultant principal a Direcţiei patrimoniu cultural din cadrul direcţiei generale a Ministerului Culturii al Republicii Moldova și Sergiu Musteață, Decanul Facultății de Istorie și Geografie a Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă”.

Selectarea participanților s-a desfășurat în două etape. La prima etapă organizațiile au depus un dosar cu conceptul creativ al proiectului cultural. În total au fost depuse 255 de proiecte din toate țările partenere, dintre care 29 din Moldova. După analiza proiectelor depuse, conform rigorilor stabilite de inițiatorii programului CHOICE, din Moldova au fost selectate zece concepte de proiect pentru participarea în turul doi al programului, care după ajustarea conceptelor creative și planurilor dezvoltării organizaționale în comun cu experții proiectului au fost înaintate spre examinarea finanțatorului european. Analiza detailată a conceptelor prezentate a dus la selectarea a sașe proiecte finaliste din Moldova, care vor fi finanțate în cadrul programului de granturi mici ”CHOICE- Moldova: Patrimoniu și modernitate”. Tematica conceptelor propuse pentru finanțare este diversă, fiind înaintate proiecte în domeniul arheologiei, artei decorative, formării profesionale în domeniul patrimoniului cultural etc., având și o dimensiune internațională.

Pe durata depunerii cererilor de proiect, Echipa de proiect CHOICE din Moldova a organizat sesiuni de instruire ce țin de aplicarea la concurs, perfectarea și îmbunătățirea dosarelor, după care urmează consultarea ulterioară pentru cele șase organizații din Moldova, care au fost selectate în etapa finală și vor obține finanțare pentru desfășurarea proiectelor propuse.

Aici puteți vedea lista organizațiilor și proiectelor propuse de acestea, care au trecut de etapa finală și vor obține finanțare:

Fundația Comunitară Dezvoltare Durabilă, “ Traian waves – cultural resources for the sustainable cross-border development and colaboration” "Valurile lui Traian-resurse culturale pentru dezvoltarea si colaborarea durabila transfrontaliera" Asociația Obștească ”Genesis” , “Spaces of memory as meeting points for Dialogue of Generations – from Remembering to Reconciliation” De la comemorare la reconciliere – crearea spatiilor pentru dialog intre generatii. Asociația Obștească pentru copii și tineret Mostenitorii, “ Revival of history- integration of the cave Duruitoarea in the European touristic space”

Asociația Obștească ”Femeie, Speranță, Viitor”, “ Historic site Camp of King Charles XII of Sweden fromVarnita - valorization and promotion/SITVAR” „Situl istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea –valorificare şi promovare”. Asociația Obștească ”Onoare, Demnitate, Patrie”, “ Museum – a space for community and intercultural dialogue” Muzeul - spatiu de dialog comunitar si intercultural

Asociația Obștească Descoperim Moldova, Clay of Times: A journey of ceramics through ages, „Călătoria ceramicii în timp” Asociația Obștească PRO-RESPIRO. Bugetul alocat este de 2000 euro, unde AO PRO-RESPIRO este partenerul proiectului ”Crossroads of Cultures Through the Lenses of Young Photographers” realizat de o organizație din Armenia.

Pe lângă programul de granturi mici, ca activități în cadrul programului pot fi enumerate organizarea a patru worshop-uri în Moldova, Belarus, Armenia și Ucraina, pentru organizațiile selectate, dezbateri tematice și seminare, consultanță în domeniul dezvoltării organizaționale pentru participanții proiectului.

Primul work-shop, cu tema ”Protejarea patrimoniului cultural ca factor al dezvoltării durabile a societății”, a avut loc în perioada 5-9 decembrie 2015 în Armenia, Gyumri, la care au participat reprezentanții a 3 organizații din Moldova: Fundația Comunitara Cahul, AO Onoare, Demnitate, Patrie și AO Mostenitorii. Cel de-al doilea workshop ”Perceperea publică a patrimoniului cultural: dileme și abordări practice” s-a desfășurat în perioada 3-7 februarie 2016 în Belarus, Minsk, unde au fost implicați participanți din partea Moldovei, din următoarele organizații- Asociația Obștească Descoperim Moldova și Asociația Obștească ART PLATFORMA. În aprilie, în perioada 13-17, va avea loc al treilea workshop, în Ucraina, Lvov, pe tema ”Păstrarea și revitalizarea patrimoniului cultural- metode și practici” la care din partea Moldovei vor merge reprezentanții următoarelor organizațiilor: Asociația Obștească ”Onoare, Demnitate, Patrie”, Asociația Obștească ”Genesis”, Asociația Obștească ”Femeie, Speranță, Viitor”.

Cel de-al patrulea workshop internațional planificat în cadrul programului CHOICE se va desfășura la Chișinău, în perioada 18-22 mai, la care vor avea posibilitatea să participe atît organizațiile care au obținut finanțare în cadrul programului, cât și reprezentanții organizațiilor din Moldova ce nu au trecut etapa de preselecție. În cadrul acestui work-shop participanții vor fi instruiți în vederea consolidării şi abilitării ONG-urilor pentru îndeplinirea rolului său şi să participe activ în procesul de elaborare şi reformare a politicilor în domeniul patrimoniului cultural.


Întoarce-te